• Nederlands
    • English

CADC computerschool

Computer Access & Development Centre and The Royal International Academy

Na sluiting van de school in Navrongo is op de Royal International Academy een computerlokaal ingericht met de oude materialen. Nu alleen nog voor de leerlingen van de school, mogelijk in de toekomst ook voor anderen.

 

Het streven is dat het CADC zelfredzaam wordt. Zo wordt het personeel betaald van het schoolgeld dat de leerlingen betalen. Een aantal kinderen uit kansarme gezinnen kan echter geen schoolgeld betalen, zij krijgen daarom gratis les. Voor investeringen en de maandelijkse rekeningen zijn echter ook donaties nodig. Lees hier alles over op onze donatie-pagina en lever je bijdrage!

 

De school is vanaf maart 2020 tot half januari 2021 gesloten geweest vanwege COVID2019. Dit betekende dus maandenlang geen inkomsten, maar de salaris- en onderhoudskosten gingen gewoon door. De salarissen hebben we kunnen doorbetalen, mede dankzij donaties uit Nederland. Ons personeel heeft andere nuttige dingen gedaan, zoals mondkapjes, zeep, watercontainers maken. En gelukkig is al ons personeel gebleven en kunnen ze weer lesgeven.

 

We zijn ook met een aantal andere zaken bezig:
- Bouw van keuken en kantine: steeds meer kinderen komen op school zonder middageten. Wij willen de kinderen zoveel mogelijk gratis van eten voorzien.

- Er moet nieuwe software worden aangeschaft, evenals tablets en laptops.
- Water is essentieel en vaak is er geen kraanwater. Inmiddels is een bovengrondse betonnen watertank gemaakt, die 40.000 liter regenwater kan bevatten. 

 

 

 

Het begin

CADC gebouw
CADC gebouw

Onder de vlag van NorGhaVo is er in 2006 een door de lokale (Navrongo) overheid ter beschikking gesteld gebouw – mede dankzij een subsidie van Oxfam Novib – gerenoveerd en ingericht. Elektra en facilitaire voorzieningen zijn aangelegd en in 2007 is een vijftiental computers geïnstalleerd; het begin van het CADC.
In 2017 moest het gebouw teruggegeven worden, is de inventaris verhuisd en is één computerlokaal gerealiseerd in het gebouw van The Royal International Academy (RIA). Nu krijgen de kinderen van deze school hier computerles.

De start in 2007

David geeft les
David geeft les

In september 2007 is men gestart met de eerste cursussen voor middelbare scholieren. De eerste paar jaar is er fysieke ondersteuning geweest van Nederlandse vrijwilligers. Zij verzorgden, samen met het Ghanese stafteam, het lesmateriaal, de lessen en de contacten met scholen. 

 

Vanaf 2010 werd het centrum in z'n geheel gedraaid door een Ghanees stafteam, ondersteund vanuit Nederland door de CADC-werkgroep. Het werk bood de Ghanesen de mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien en nieuwe vaardigheden en ervaring op te doen; een bijkomend belangrijk voordeel van het project.

 

Er zijn nog steeds mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, maar dat is niet de focus van het CADC. Meer informatie vind je hier.