NederlandsEnglish

CADC computerschool

Computer Access & Development Centre

Ghanese scholieren leren op school vaak alleen maar de theorie over ICT, omdat er geen computers zijn. Het CADC biedt middelbare scholieren en volwassenen in Navrongo (Noord-Ghana) de mogelijkheid om praktische computervaardigheden te leren. Honderden leerlingen hebben al een certificaat behaald aan het centrum. Zij treden de toekomst met bagage op het gebied van ICT tegemoet.


Het streven is dat het CADC zelfredzaam wordt. Gedeeltelijk genereert het centrum, gedraaid door een Ghanees stafteam, eigen inkomsten. Voor investeringen en de maandelijkse rekeningen zijn echter ook donaties nodig. Lees hier alles over op onze donatie-pagina en lever je bijdrage!

Het gebouw

CADC gebouw
CADC gebouw

Onder de vlag van NorGhaVo is er in 2006 een door de lokale (Navrongo) overheid ter beschikking gesteld gebouw – mede dankzij een subsidie van Oxfam Novib – gerenoveerd en ingericht. Elektra en facilitaire voorzieningen zijn aangelegd en in 2007 is een vijftiental computers geïnstalleerd; het begin van het CADC.

De lessen

Middelbare scholen zijn verplicht om computerles aan te bieden. Het curriculum staat vast, maar vaak ontbeert het aan een computerlokaal. Het CADC biedt de mogelijkheid om toch aan de verplichtingen te voldoen, door lessen in MS Word en Excel aan te bieden. Ook algemene computervaardigheden komen aan bod. Immers, vaak is een bezoek aan het CADC de eerste fysieke kennismaking met de computer!

 

Momenteel maken 5 scholen gebruik van de diensten van het CADC en is er contact met het Ghana Education Service om het lesprogramma af te stemmen.

Diploma-uitreiking

diploma-uitreiking
diploma-uitreiking

Na afloop van het semester wordt bij goed gevolg een certificaat uitgereikt, een belangrijke gebeurtenis. Een certificaat geeft aan dat een leerling de computer-basisvaardigheden beheerst en met Microsoft Office en Excel om weet te gaan. Bij toekomstige sollicitaties blijkt dit een grote pre te zijn en soms zelfs een vereiste. 

 

Terug

Vrijwilligers

David geeft les
David geeft les

In september 2007 is men gestart met de eerste cursussen voor middelbare scholieren. De eerste paar jaar is er fysieke ondersteuning geweest van Nederlandse vrijwilligers. Zij verzorgden, samen met het Ghanese stafteam, het lesmateriaal, de lessen en de contacten met scholen. 

Gedurende de weekends hebben volwassenen cursussen in beginnende en gevorderde computervaardigheden gevolgd.

 

Vanaf 2010 wordt het centrum in z'n geheel gedraaid door een Ghanees stafteam, ondersteund vanuit Nederland door de CADC-werkgroep. Het werk op het CADC biedt hen de mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien en nieuwe vaardigheden en ervaring op te doen. Dit is een bijkomend belangrijk voordeel van het project.


Er zijn nog steeds mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, maar dat is niet de focus van het CADC. Meer informatie vind je hier.