• Nederlands
    • English

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen iets voor ons? 

 

Het plaatsen van zonnepanelen bij RIA biedt een scala aan voordelen, waardoor het een duurzaam en vooruitstrevend initiatief is. Hier zijn verschillende redenen waarom wij zonnepanelen overwogen.

 

Kostenbesparingen:

Zonnepanelen kunnen de elektriciteitskosten voor scholen aanzienlijk verlagen. Eenmaal geïnstalleerd, genereren zonnepanelen elektriciteit uit zonlicht, waardoor de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet wordt verminderd en de elektriciteitsrekening wordt verlaagd.

Dit jaar hebben ze bijna elke maand de elektriciteit rekening verhoogd. Dit maakt het lastig om te budgetteren en kosten blijven oplopen. (klik hier voor een nieuws artikel)

Milieu-impact:

Zonne-energie is een schone en hernieuwbare energiebron, die elektriciteit produceert zonder de uitstoot van broeikasgassen of luchtverontreinigende stoffen. De keuze voor zonne-energie draagt bij aan de inspanningen van een school om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de ecologische duurzaamheid te bevorderen. Ondanks de Hydro-elektrische dam in Akosombo werd er in Ghana in 2020 11,62 miljard kilowattuur elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen.

Onderwijskansen:

De aanwezigheid van zonnepanelen op schoolgebouwen biedt onderwijsmogelijkheden voor leerlingen. Het dient als een praktisch voorbeeld van duurzaam energiegebruik, waardoor studenten kunnen leren over hernieuwbare energietechnologieën en milieubeheer.

Demonstratie van duurzaamheid:

Zonnepanelen tonen een toewijding aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor het milieu. Scholen die investeren in zonne-energie sturen een positieve boodschap naar leerlingen, ouders en de gemeenschap over hun toewijding aan een groenere toekomst.

Veerkracht en energie-onafhankelijkheid:

Zonnepanelen kunnen bijdragen aan de energieonafhankelijkheid van scholen. Door hun elektriciteit op te wekken zijn scholen minder kwetsbaar voor stroomstoringen of schommelingen in de energieprijzen.

Langetermijninvestering:

Hoewel er kosten vooraf verbonden zijn aan het installeren van zonnepanelen, zijn ze een langetermijninvestering. Na verloop van tijd kunnen de besparingen op de elektriciteitskosten de initiële investering compenseren, waardoor een kosteneffectieve oplossing voor de school ontstaat.

Gemeenschapsbetrokkenheid:

Zonne-energieprojecten kunnen de gemeenschap betrekken door het engagement van de school op het gebied van duurzaamheid te demonstreren. Het kan de trots onder leerlingen, ouders en leden van de gemeenschap bevorderen en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor het milieu bevorderen.

Energie-efficiënte infrastructuur:

Het installeren van zonnepanelen gaat vaak hand in hand met het implementeren van energie-efficiënte praktijken. Scholen kunnen verlichtings-, verwarmings- en koelsystemen upgraden als aanvulling op hun inspanningen op het gebied van zonne-energie, wat tot algemene energiebesparingen leidt. Tevens is de school open wanneer er zon dus ideaal voor zonnepannelen.

Integratie met STEM-onderwijs:

Zonnepanelen bieden praktische toepassingen voor het onderwijs op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM). Studenten kunnen de wetenschap achter zonne-energie verkennen, leren over fotovoltaïsche technologie en deelnemen aan gerelateerde projecten.

 

Conclusie

Samenvattend is het installeren van zonnepanelen op een schoolgebouw een veelzijdige strategie die niet alleen bijdraagt aan kostenbesparingen, maar ook aansluit bij doelstellingen op het gebied van onderwijs, milieu en gemeenschap. Het weerspiegelt een streven naar duurzaamheid en dient als een praktische demonstratie van de principes van hernieuwbare energie. In Tamale hebben we 3526 uur zon per jaar (Nederland:1500 tot 1550 zonuren). Dus aan zon geen gebrek.