NederlandsEnglish

Project Awaken

Doel van het Project

Het doel van het project is dat CADC Ghana zelfvoorzienend wordt en onafhankelijk van fondsen uit Nederland blijft opereren. Dit is binnen het bestuur van het CADC in Nederland al langere tijd het meerjaren plan.

 

Volgend jaar september 2017 geven we een decennium lang gratis onderwijs aan de scholen in Navrongo met duizenden studenten als resultaat. Hier mogen alle medewerkers en donateurs erg trots op zijn, maar toch is het belangrijk dat we de volgende stap nemen en dat is er voor zorgen dat na 10 jaar het CADC onafhankelijk doorgaat.

 

Vanwege deze ambitie hebben we dit project in het leven geroepen.

Naam

De naam van het project is geïnspireerd door de laatste regel van de onafhankelijkheids-speech van Kwame Nkrumah.

 

'We have awakened. We will not sleep anymore. Today, from now on, there is a new African in the world!' (Nkrumah, 1957)

 

Met dit project willen we het CADC en Ghana verder doen ontwaken om tot nog meer onafhankelijkheid te komen. De Onafhankelijkheidsdag van Ghana in 1957 was het begin van een verandering. Deze verandering willen we graag continueren. We willen een aanpak laten zien, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen een plek krijgt in de maatschappij.

 

'We are going to demonstrate to the world, to the other nations, that we are prepared to lay our foundation – our own African personality.' (Nkrumah, 1957)

Slogan and logo

Our slogan will be:

all hands together for independence and sustainability.

 

Samen zullen we het mogelijk maken om een duurzame toekomst te creëren waarin het werk uit het verleden niet verloren zal gaan.

 

Gezamenlijke onderneming met The Royal International Academy

Op dit moment zijn we de optie aan het bekijken om het CADC onder te brengen bij The Royal International Academy. Twee van onze medewerkers Alex Kiipo en Peter Langenberg zijn druk bezig met het opstarten van deze basisschool.

 

Er is het bestuur van het CADC veel aan gelegen dat haar filosofie als hoogste prioriteit wordt meegenomen: het vergroten van de ontwikkelingskansen voor de armsten onder de bevolking.  Ook alle investeringen van de afgelopen jaren mogen niet verloren gaan. Wie kunnen dit beter waarborgen dan onze eigen medewerkers Alex en Peter.

 

 

Tijdschema

Er is ons veel aan gelegen om het illustere decennium te gaan behalen. Dit houdt in dat we schooljaar 2016 – 2017 gewoon doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan.

 

Dit geeft ons dan ook ruim de tijd om alles te regelen en het project succesvol te laten verlopen. Maar het doel is wel om het CADC schooljaar 2017 - 2018 volledige onafhankelijk te laten opereren.

De 8 W's van een projectplan

Een checklist voor een projectplan:

  1. Waarom?

Welk doel willen we met dit plan bereiken?

  1. Wat?

Welke resultaten levert het op?

  1. Wie?

Wie hebben we nodig om de resultaten te bereiken?

  1. Wanneer?

Hoe ziet de planning eruit?

  1. Waar?

Waar voeren we het project uit?

  1. Welke wijze?

Op welke wijze gaan we het project uitvoeren?

  1. Waarmee?

Wat hebben we nodig aan hulpmiddelen, methoden, enzovoort om de resultaten te bereiken?

  1. Whoops?

Wat kan er allemaal misgaan? Welke risico's kleven er aan het project en welke maatregelen kunnen we nemen?

 

1. Waarom?

Welk doel willen we met dit plan bereiken?

 

Na tien jaar ondersteuning vanuit Nederland zal CADC in Ghana zelfstandig doorgaan.

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd. Niet alleen in Ghana maar ook in Nederland. Het doel bij de oprichting is altijd geweest om zelfstandig te worden. Daartoe is veel aanmoediging geweest vanuit Nederland. Sinds enige tijd spelen er problemen met betrekking tot het huidige stuk grond waarop het CADC in Ghana is gebouwd. Het betreft onduidelijke eigendomsrechten en afspraken in het verleden. De school ziet zich dan ook genoodzaakt om de plek te verlaten.

Met dit nieuwe project willen we ons oorspronkelijke doel van zelfstandigheid versneld bereiken.

2. Wat?

Welke resultaten levert het op?

 

In de afgelopen tien jaar is er veel geïnvesteerd In CADC Ghana, zowel moreel als financieel. Dit willen wij niet verloren laten gaan. Zelfstandigheid: JA... maar zonder verlies van filosofie en investeringen.

Daarom willen met dit project er op toezien dat resultaten uit het verleden behouden blijven.

 

We willen nu een particuliere basisschool gaan oprichten waar we het CADC kunnen onderbrengen. Deze basisschool zal de filosofie van het CADC in stand houden maar zonder financiële hulp vanuit Nederland opereren.

 

Het CADC staat voor “Computer Acces & Development Centre”. Haar slogan is: “All hands united for peace and development”. In de nieuwe basisschool zullen deze principes net zo hoog in het vaandel staan: onderwijs, vrede en ontwikkeling.

 

Het oprichten van deze basisschool is begonnen en hiervoor is veel animo. Het plaatsen van een gebouw is de grootste uitdaging en dat is waarom we dit project willen onderbrengen bij de stichting Wilde Ganzen.

3. Wie?

Wie hebben we nodig om de resultaten te bereiken?

 

Twee projectleiders moeten de mensen mobiliseren om de resultaten te behalen. In Ghana is dat Alex

Kiipo, onze huidige lokale partner, en in Nederland is dat Peter Langenberg, bestuurslid van CADC

Nederland. Allebei hebben ze de opdracht om dit tot een succes te brengen.

4. Wanneer?

Hoe ziet de planning eruit?

 

 

5. Waar?

Waar voeren we het project uit?

 

Het CADC zal de huidige plek verlaten. Stichting NorGhaVo Ghana, onze voormalige moederstichting, heeft de beschikking over een perceel grond waar we de private basisschool en het CADC kunnen onderbrengen. Dit betekent echter dat het CADC moet verhuizen naar Tamale.

 

Het nieuwe adres zal zijn:

Gbewaa residential area BLK “A”

P.O. Box 447 Tamale

Northern Region, Ghana

6. Welke wijze?

Op welke wijze gaan we het project uitvoeren?

 

Onze huidige lokale partner in Ghana heeft in het verleden veel ervaring opgedaan met bouwprojecten

en zal de bouw van de school gaan begeleiden. Een offerte hiervoor is al gedaan. Vanuit Nederland zullen

we geld inzamelen voor dit bouwproject en zorgen voor meer en verbeterd lesmateriaal.

7. Waarmee?

Wat hebben we nodig aan hulpmiddelen, methoden, enzovoort om de resultaten op te leveren?

 

Allereerst zetten we onze tomeloze inzet en energie in. We hebben passie voor dit project. Dit is de

basis. De passie van de betrokkenen is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol verloop van het

project.

 

We zoeken financiële ondersteuning in Nederland om vervolgens de plannen tot uitvoering te brengen.

Met dit geld gaan we een private basisschool opzetten die hoge kwaliteit levert en mens en milieu als

prioriteit heeft.

8. Whoops!

Wat kan er allemaal misgaan? Welke risico's kleven er aan het project en welke maatregelen kunnen we nemen?

 

Het maken van planningen is in Ghana altijd lastig. Wanneer iemand zegt ‘I’m coming’, duurt dit in feite

soms wel drie dagen... We hebben daarom een ruime deadline gekozen. Maar dergelijke omstandigheden

zullen altijd een uitdaging blijven.